Projekty

Nasze projekty

AEROSFERA – Lotnisko Rzeczy

Na terenie lotniska Kąkolewo, położonego w gminie Grodzisk Wielkopolski (58 km od centrum Poznania) zrealizowana została budowa laboratorium „Aerosfera. Lotnisko Rzeczy” z nastawieniem na realizację prac badawczo-rozwojowych w zakresie zastosowań bezzałogowych statków powietrznych, systemów autonomicznych i kontroli lotów.

Projekt AEROSFERA wsparł także rozwój nowych rozwiązań z zastosowaniem dronów, między innymi w rolnictwie, gdzie wykorzystywane są w niektórych punktach do testów i wirtualnego doradztwa (projekt EDWIN). Ale to nie jedyne zastosowanie, za pomocą ICT i BSP możemy odkrywać nowe obszary zastosowań, takie jak:

 • lotnictwo (aplikacje i systemy IT, sprzęt nowej generacji, szkolenia pilotów, monitoring stanu psychofizycznego pilotów),
 • rolnictwo precyzyjne (w tym zarówno właściciele dużych gospodarstw jak i firmy świadczące usługi dla mniejszych) i budownictwo precyzyjne,
 • energetyka,
 • ochrona środowiska w ujęciu strategicznym i leśnictwo,
 • logistyka (usługi transportowe, usługi kurierskie),
 • ubezpieczenia i sytuacje kryzysowe itp.

Laboratorium Autonomicznej
i Energooszczędnej Infrastruktury Lotniska

Główne elementy infrastruktury i wyposażenia:
 • Hangar z zapleczem naukowo-badawczym
 • Infrastruktura informatyczna umożliwiająca lokalną obróbkę danych z BSP.

Laboratorium Rozwoju Bezzałogowych Statków Powietrznych

Główne elementy infrastruktury i wyposażenia:
 • Mobilne laboratorium z infrastrukturą TIK do zdalnego przechowywania BSP i przetwarzania danych z BSP
 • BSP latającego skrzydła nowej generacji oraz wielowirnikowce 
 • Zestaw narzędzi laboratoryjnych służących do prac konstrukcyjnych
  i optymalizacji celowej rozbudowy bezzałogowych platform latających
  i pomiaru ich kluczowych parametrów eksploatacyjnych
 • Wyposażenie pracowni w aparaturę laboratoryjną parku maszynowego CNC,
  pozwalającą na obróbkę elementów z włókna węglowego
 • Podzespoły do budowy eksperymentalnych platform latających
 • Narzędzia warsztatowe
 • Zestaw kamer multispektralnych nowej generacji
 • Skanery 3D nowej generacji oraz urządzenia do fotogrametrii lotniczej

Laboratorium Bezpieczeństwa
i Ochrony Eksploatacji Lotniska

Główne elementy infrastruktury i wyposażenia:
 • Infrastruktura inteligentnego monitorowania i zarządzania
  przestrzenią badawczą oraz zapleczem technicznym lotniska
 • Klatka bezpieczeństwa umożliwiająca testowanie nowych rozwiązań dla BSP
  z wyposażeniem 
 • Elementy budowy toru testowego
 • System pozycjonowania BSP w przestrzeni trójwymiarowej
  (w klatce bezpieczeństwa lub w wydzielonym obszarze laboratorium)
 • Zestaw kamer, czujników wizyjnych i narzędzi wspierających zdalne
  monitorowanie eksperymentów z BSP w strefie wewnętrznej i zewnętrznej
 • Zestaw czujników i narzędzi na potrzeby prowadzenia prac B+R
  nad scenariuszami autonomicznej inspekcji i monitorowania 
  w zakresie diagnostyki i bezpieczeństwa infrastruktury lotniskowej 
  z wykorzystaniem BSP i mobilnych platform kołowych

Laboratorium Rozwoju Systemów Kontroli Lotów i Przestrzeni Powietrznej

Główne elementy infrastruktury i wyposażenia:
 • Zestawy układów sprzętowo-programowych wzorowanych
  na układach nerwowych i akceleratorach sprzętowych
 • Infrastruktura informatyczna umożliwiająca lokalną obróbkę danych z BSP 
  oraz lokalne wsparcie dla lokalnych procesów uczenia maszynowego
 • Infrastruktura techniczna do obsługi eksploatacyjnej laboratorium
 • Zestaw kamer cyfrowych wysokiej jakości,
  które będą możliwe do integracji z platformami BSP