Projekty

Nasze projekty

AEROSFERA – Lotnisko Rzeczy

Na terenie lotniska Kąkolewo, położonego w gminie Grodzisk Wielkopolski (58 km od centrum Poznania) odbywa się budowa laboratorium „Aerosfera. Lotnisko Rzeczy” z nastawieniem na realizację prac badawczo-rozwojowych w zakresie zastosowań bezzałogowych statków powietrznych, systemów autonomicznych i kontroli lotów.

Nowoczesna przestrzeń laboratoriów oraz hangar do testów Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) o łącznej powierzchni 1500 m² powstaną w ramach projektu „Aerosfera. Lotnisko rzeczy”, finansowanego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Projekt realizowany będzie przez Politechnikę Poznańską we współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, Aeroklubem Poznańskim im. Wandy Modlibowskiej oraz Andrzejem Szymańskim „LARS”. 

Celem projektu jest przede wszystkim wyposażenie lotniska w Kąkolewie w infrastrukturę naukowo-badawczą do realizacji prac w obszarze B+R dla potrzeb transportu lotniczego, eksploatacji użytkowej, logistyki, monitorowania, nadzoru oraz neutralizacji zdarzeń i katastrof. Projekt przewiduje inwestycje, które przyczynią się do zwiększenia potencjału badawczego poznańskiej Politechniki i PCSS w ramach takich obszarów innowacyjnych jak: eksploatacja i zastosowanie Bezzałogowych/Załogowych Statków Powietrznych i przestrzeni laboratorium B+R, integracja rozwiązań w systemie zarządzania lotniskiem, w tym elementów infrastruktury, bezpieczeństwo i ochrona funkcjonowania lotniska.

Projekt AEROSFERA wspiera także rozwój nowych rozwiązań z zastosowaniem dronów, między innymi w rolnictwie, gdzie wykorzystywane są w niektórych punktach do testów i wirtualnego doradztwa (projekt EDWIN). Ale to nie jedyne zastosowanie, za pomocą ICT i BSP możemy odkrywać nowe obszary zastosowań, takie jak:

  • lotnictwo (aplikacje i systemy IT, sprzęt nowej generacji, szkolenia pilotów, monitoring stanu psychofizycznego pilotów),
  • rolnictwo precyzyjne (w tym zarówno właściciele dużych gospodarstw jak i firmy świadczące usługi dla mniejszych) i budownictwo precyzyjne,
  • energetyka,
  • ochrona środowiska w ujęciu strategicznym i leśnictwo,
  • logistyka (usługi transportowe, usługi kurierskie),
  • ubezpieczenia i sytuacje kryzysowe itp.