Cyfrowe lotnisko EPPG Kąkolewo

NASZA WIZJA

Wspólnie tworzymy lepsze jutro!

Celem AerospaceLab jest budowa kompetencji oraz potencjału usługowo-produktowego PCSS w zakresie zastosowań systemów informatycznych dla UAV i UGV & robotics oraz zwiększania poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej i naziemnej. Realizowane prace B+R skupione są na podnoszeniu poziomu automatyzacji i autonomii cyberfizycznych systemów przy wykorzystaniu sieci komputerowych nowej generacji, sensorów, systemów chmurowych i brzegowych i sieci 5G, którymi dysponuje PCSS oraz partnerzy naukowo-przemysłowi.

Laboratoria AerospaceLab w przestrzeni lotniska Kąkolewo EPPG umożliwiają nawiązanie dalszej partnerskiej współpracy B+R z wiodącymi instytucjami zajmującymi się rozwojem lotnictwa bezzałogowego w kraju, Europie i na świcie.

Można by spytać przewrotnie – po co naukowcom lotnisko?

Jednak MY, oczami wyobraźni, widzimy sieci usług dronowych w miastach i poza nim… Transport przesyłek, mobilne punkty obserwacyjne, wideomapowanie… Poza miastem widzimy drony monitorujące uprawy, a także floty robotów naziemnych, które precyzyjnie rozpylają środki ochrony roślin. Widzimy portale usługowe, dzięki którym rolnik wygodnie zarządza uprawami, delegując na pojazdy robotyczne monitoring i wymagane interwencje. Widzimy stały autonomiczny monitoring infrastruktury krytycznej i obszarów granicznych, gdzie drony same reagują na zauważone nieprawidłowości…

Floty dronów (roje dronów) autonomicznie niosłyby żywność i wsparcie medyczne uwięzionym ofiarom powodzi ale również w sposób  widowiskowy a zarazem cichy i ekologiczny tworzyły ruchome i trójwymiarowe spektakle powietrzne oraz życzenia noworoczne w  powietrzu w sylwestrową noc… To tylko niektóre autonomiczne usługi, które jeszcze w tej dekadzie będą powszechne, staną się naszą codziennością…

„Do 2040 roku coraz więcej statków powietrznych będzie latać po europejskim niebie, operując płynnie i bezpiecznie we wszystkich środowiskach i klasach przestrzeni powietrznej”.  

Do osiągnięcia tego celu niezbędne są laboratoria do prowadzenia prac badawczych oraz środowiska do bezpiecznego prowadzenia testów i eksperymentowania. Wymagane jest zintegrowanie tej nowej, zupełnie innego rodzaju grupy użytkowników przestrzeni powietrznej, z lotnictwem załogowym. Niezbędna jest również infrastruktura dostępna dla statków powietrznych: pas startowy i przestrzeń bazowania.

„Nowoczesna i przyjazna Tobie cyfrowa przestrzeń lotniskowa z unikalnym potencjałem ludzkim i technologicznym, mogąca dziś stworzyć i  przetestować w swoich laboratoriach inteligentny oraz autonomiczny, dronowo-robotyczny produkt i usługę dla Twoich jutrzejszych potrzeb i wyzwań społecznych oraz biznesowych”.

„The booming drone industry is creating new markets and huge business opportunities, particularly in terms of urban mobility and service delivery, but it also poses a significant and complex challenge in terms of ATM, given the expected large number and heterogeneous nature of these aerial vehicles. Delivering the digital European sky represents tremendous value potential for every stakeholder in the aviation value chain”

– EU SESAR Joint Undertaking

NASZA WIZJA

Nasze lotnisko

Lotnisko w Kąkolewie od 2017 roku należy do Aeroklubu Poznańskiego i wspólnie z Politechniką Poznańską Centrum Kształcenia Lotniczego  jest wykorzystywane do wsparcia szkoleń lotniczych. Położone jest w gminie Grodzisk Wielkopolski, 58 km od centrum Poznania. 

Na jego terenie odbyła się budowa laboratorium „Aerosfera – Lotnisko rzeczy” z nastawieniem na realizację prac badawczo-rozwojowych w zakresie zastosowań bezzałogowych statków powietrznych, systemów autonomicznych i kontroli lotów.

190 ha

Powierzchni
lotniska

2300 m

Długości pasa
startowego

30
m

Szerokości pasa
startowego

Lotnisko w Kąkolewie wyposażone jest w infrastrukturę naukowo-badawczą do realizacji prac w obszarze B+R dla potrzeb transportu lotniczego, eksploatacji użytkowej, logistyki, monitorowania, nadzoru oraz neutralizacji zdarzeń i katastrof.

Projekt umożliwił inwestycje, które przyczyniły się do zwiększenia potencjału badawczego poznańskiej Politechniki i PCSS w ramach takich obszarów innowacyjnych jak: eksploatacja i zastosowanie Bezzałogowych/Załogowych Statków Powietrznych i przestrzeni laboratorium B+R, integracja rozwiązań w systemie zarządzania lotniskiem, w tym elementów infrastruktury, bezpieczeństwo i ochrona funkcjonowania lotniska.