Projekty

Nasze projekty

GOF 2.0

Projekt GOF 2.0 jako kontynuacja projektu SESAR JU Gulf of Finland U-space, w którym z powodzeniem zademonstrowano bezpieczną integrację bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej latem 2019 r., pójdzie o krok dalej i w ciągu najbliższych dwóch lat przetestuje loty dronów w miejskiej przestrzeni powietrznej. Projekt ten rozpoczął się w styczniu tego roku i realizowany jest przez konsorcjum składające się z 13 członków w ramach inicjatywy SESAR JU „GOF 2.0 Integrated Urban Airspace Validation” z udziałem PCSS. Głównym elementem projektu jest bezpieczna i zrównoważona integracja operacji bezzałogowych statków powietrznych w miejskiej przestrzeni powietrznej.

Wraz z dalszym rozwojem bezzałogowych statków powietrznych i taksówek powietrznych, na szybko rozwijającym się rynku dronów pojawia się potrzeba ewolucji technologii i procedur dla ich bezpiecznego współistnienia z załogowymi statkami powietrznymi.

Prace związane z zaawansowanymi lotami testowymi podkreśliły znaczenie stworzenia skalowalnej architektury U-space i zapewniły, że środowisko techniczne opiera się na międzynarodowych standardach z wykorzystaniem zasad System Wide Information Management (SWIM). Projekt GOF U-space podkreślił również fakt, że równie ważne jest zapewnienie interoperacyjności i otwartości rynku, z nadzorem prowadzonym przez regulatorów, aby umożliwić łatwą wymianę informacji związanych z bezpieczeństwem.

SESAR JU GOF 2.0 zamierza obecnie w sposób bezpieczny, pewny i trwały wykazać operacyjną zasadność łączonej obsługi bezzałogowych systemów powietrznych (UAS), elektrycznie zasilanych pionowzlotów (eVTOLs) oraz lotów załogowych w jednolitej, gęstej miejskiej przestrzeni powietrznej z wykorzystaniem istniejących usług i systemów ATM oraz U-space.

GOF 2.0 jest ważnym czynnikiem umożliwiającym dalszy rozwój rynku dronów i zapewni komponenty techniczne  wymagane do uzasadnionego biznesowo wykorzystania autonomicznych i półautonomicznych dronów poza zasięgiem pola widzenia we wspólnej przestrzeni powietrznej. Ponadto projekt przyczyni się do zaakceptowania dronów jako pełnoprawnych użytkowników przestrzeni powietrznej przez dostawców usług dla żeglugi powietrznej (ANSP), pozostałych użytkowników przestrzeni powietrznej, organy regulacyjne, a w końcu przez całą społeczność lotniczą.

PCSS odpowiada w projekcie za zadanie uruchomienia i udostępnienia Wspólnej Usługi Informacyjnej (CIS) w środowisku chmurowym, oraz za demonstracje w sytuacjach zmiany klasy przestrzeni powietrznej. Demonstracje prowadzone będą między innymi w Aerospace Lab – przestrzeni laboratoryjnej lotniska Kąkolewo (EPPG), stanowiącej nowy obszar prowadzenia przez Centrum prac badawczo-rozwojowych, koncentrujących się przede wszystkim wokół zagadnień cyberfizycznych.

Konsorcjum GOF 2.0, składające się z 13 partnerów naukowych i komercyjnych z branży lotnictwa, wykorzysta swoją wiedzę i technologie aby umożliwić bezpieczne operacje lotnicze we wszystkich klasach przestrzeni powietrznej, w celu zapewnienia wszystkim użytkownikom przestrzeni powietrznej sprawiedliwego i efektywnego do niej dostępu.

Projekt jest finansowany przez SESAR Joint Undertaking w ramach programu Unii Europejskiej „Horyzont 2020” w zakresie badań naukowych i innowacji na podstawie umowy o dofinansowanie nr 101017689.