Nasz zespół

zespół

Poznaj nasz Zespół

Pełnomocnik Dyrektora IChB PAN DS. PCSS
Zastępca Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN ds. PCSS
Koordynator ds. innowacji i rozwoju Aerospace Lab
Kierownik Zespołu ds. Aerospace Lab
Kierownik projektu Aerosfera w PCSS

zespół

Członkowie zespołu

Aerospace Lab PCSS
Aerospace Lab PCSS
Aerospace Lab PCSS
Aerospace Lab PCSS
Aerospace Lab PCSS
Aerospace Lab PCSS

zespół

Działy współpracujące