Nasz zespół

zespół

Poznaj nasz Zespół

Pełnomocnik Dyrektora IChB PAN DS. PCSS
Zastępca Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN ds. PCSS
Koordynator ds. innowacji i rozwoju Aerospace Lab
Kierownik Zespołu ds. Aerospace Lab
Kierownik projektu Aerosfera w PCSS

zespół

Członkowie zespołu

Aerospace Lab PCSS
IChB PAN
Aerospace Lab PCSS
IChB PAN
Aerospace Lab PCSS
IChB PAN
Aerospace Lab PCSS
IChB PAN
Aerospace Lab PCSS
IChB PAN

zespół

Działy współpracujące