Nasz zespół

zespół

Poznaj nasz Zespół

Pełnomocnik Dyrektora IChB PAN DS. PCSS
Zastępca Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN ds. PCSS
Koordynator ds. innowacji i rozwoju AEROSPACELAB
PCSS ICHB Polska Akademia Nauk
Koordynator ds. techniczno-organizacyjnych AEROSPACELAB
PCSS ICHB Polska Akademia Nauk
Koordynator ds rozbudowy infrastruktury badawczej AEROSPACELAB
PCSS ICHB Polska Akademia Nauk

zespół

Członkowie zespołu

Aerospace Lab PCSS
Aerospace Lab PCSS
Aerospace Lab PCSS
Aerospace Lab PCSS
Aerospace Lab PCSS
Aerospace Lab PCSS

zespół

Działy współpracujące