Inicjatywy

Nasze inicjatywy

Akademia robotyczna i Droniada

Akademia Robotyczna to nasza szeroka inicjatywa dla otwartej i innowacyjnej społeczności popularyzującej osiągnięcia transformacji cyfrowej i przemysłu 4.0. To szansa na aktywną wiedzę i doświadczenie oraz popularyzację technologii przemysłu 4.0 i budowę środowiska innowatorów oraz popularyzatorów technologii cyfrowych. Z tym przekazem chcemy trafić zarazem do młodych inżynierów, dopiero zaczynających swoją karierę zawodową, startupowców i naukowców, jak i do przedsiębiorców z różnych branż, otwartych na transformację cyfrową i technologie przemysłu 4.0 oraz do szerokiego kręgu konsumentów. 

W tym duchu powstała idea Droniady – konkursu technologicznego dla młodych zespołów  akademickich opracowujących i sprawdzających w działaniu algorytmy pracy dla robotów i pojazdów autonomicznych tych na ziemi w powietrzu i na wodzie lub pod wodą. Generalnie – to poligon systemów bezzałogowych, na którym spotykają się z jednej strony  studenci, młodzi inżynierowie, naukowcy, konstruktorzy, przedsiębiorcy, zaś z drugiej strony – strażacy, wojskowi, służby, samorządowcy i przedstawiciele administracji centralnej. Łączy ich wszystkich wiara w możliwości nowych technologii teleinformatycznych, których ucieleśnieniem są drony.

Droniada to kuźnia kadr przemysłu 4.0, możliwość prezentacji firmy i własnych rozwiązań – z jednej strony – młodym inżynierom, z drugiej strony przedstawicielom nauki, instytucji badawczo-rozwojowych, Jednostek Samorządu Terytorialnego, branży rolno-spożywczej, zarządzania kryzysowego czy też ochrony infrastruktury krytycznej. Konkurs i towarzyszące jej warsztaty są okazją do budowy więzi z klientami. To tutaj można pozyskać pracowników i partnerów do wspólnych projektów.

Droniada od 2014 r. corocznie pozwala pokazać swoje kompetencje w zakresie technologii przemysłu 4.0, ze szczególnym uwzględnieniem dronów, teleinformatyki i systemów analizy informacji. Współpraca z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS) pozwoliła ustanowić ten konkurs technologiczny częścią Akademii Robotycznej społeczności popularyzującej osiągnięcia transformacji cyfrowej i przemysłu 4.0. Edycja 2021 została po raz pierwszy rozegrana na ziemi wielkopolskiej na lotnisku w Kąkolewie. W miejscu w którym znajduje się nowy wymiar przestrzeni lotniczej, edukacyjnej i naukowo-badawczej środowisk związanych z budowaniem wiedzy, kompetencji oraz doświadczenia lotnictwa 4.0. 

Dowiedz się więcej

Artykuły powiązane

Droniada 2021 Kąkolewo

Misją Droniady jest edukacja społeczna w zakresie popularyzacji systemów bezzałogowych i autonomicznych w miastach według zasad U-Space. Droniada stymuluje rozwój kompetencji technologicznych i zarządczych zarówno po stronie przedstawicieli świata akademickiego jak i biznesu oraz sektora publicznego.