Wydarzenia

Wydarzenia

Testy wydajności i obloty sieci WLAN w Kąkolewie

W związku z konkursem Droniada, planowanym w okresie 28.06 – 4.07.2021, współorganizowanym przez PCSS, Centrum dostarczy sieć WLAN na polach konkurencji. Sieć będzie miała na celu umożliwienie raportowania przebiegu konkurencji przez zespoły i ich drony w czasie rzeczywistym. Poza tym, sieć umożliwi transmisję telemetrii dronów w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możliwe będzie zaprezentowanie stworzonej przez PCSS Wirtualnej Sceny Droniady – wizualizacji przbiegu konkurencji w środowisku Gazebo. Wizualizacja wspomoże panel sędziowski w procesie punktowania zespołów. Okresowo przewidziana jest także internetowa transmisja widoku Wirtualnej Sceny.

W dniu dzisiejszym sieć została tymczasowo zbudowana – na terenie jednego z pól konkurencji stanęły punkty dostępowe, zasilane z agregatu spalinowego. W ich otoczeniu latał nasz dron, na którego pokładzie znalazła się jednostka obliczeniowa wyposażona w interfejs WLAN. Test polegał na badaniu faktycznej przepływności strumienia danych transmitowanego dwukierunkowo pomiędzy jednostką obliczeniową a laptopem umieszczonym na ziemi. Uważnie obserwując wskazania mierników przepływności wykrywaliśmy przerwy w transmisji, stanowiące jednoznaczne wskazanie, że osiągamy granicę zasięgu. Jednocześnie badana była teoretyczna przepustowość interfejsu WLAN pokładowej jednostki obliczeniowej, która była bezpośrednio determinowana przez aktualnie używany rodzaj modulacji. Lokalizacje, w których transmisja traciła na płynności, zostały wprowadzone na mapę, po czym wyznaczono odległości pomiędzy punktem dostępowym a dronem w każdym z punktów. Zmierzoną odległość pomniejszono o bufor bezpieczeństwa, aby w każdym miejscu pola konkurencji osiągnąć zadowalającą stabilność i wydajność połączenia. Uzyskane wyniki pozwoliły określić optymalną liczbę punktów dostępowych, jaka powinna się znaleźć na każdym z pól konkurencji, oraz w konsekwencji ich optymalne rozmieszczenie.