Zespół

Zespół

Poznaj nasz Zespół

Pełnomocnik Dyrektora IChB PAN DS. PCSS. Od ponad 20 lat zaangażowany jest w budowę infrastruktury informatycznej nauki w Polsce.

Pełnomocnik Dyrektora IChB PAN DS. PCSS. Od ponad 20 lat zaangażowany jest w budowę infrastruktury informatycznej nauki w Polsce. W ten kontekst wpisują się również prace badawczo-rozwojowe, które prowadzi w ramach uczestnictwa w wielu europejskich i krajowych projektach badawczych, ze szczególnym nastawieniem na praktyczne wykorzystanie wyników prowadzonych badań i wdrożeń w ramach krajowej eInfrastruktury. Jest wiceprzewodniczącym Rady Konsorcjum DARIAH-PL w ramach którego prowadzi prace nad rozwojem infrastruktury dla humanistyki cyfrowej. Do najważniejszych wdrożeń, którymi kierował w ostatnich latach należą: system bibliotek cyfrowych dLibra — funkcjonująca w Polsce od 2002 roku i wdrożona w ponad 100 instytucjach platforma biblioteki cyfrowej, system rekrutacji do placówek oświatowych NABÓR, system transkrypcji mowy polskiej na tekst ARM, platforma usług telemedycznych HIPERMED. Prace rozwojowe prowadzone w ramach czterech działów Pionu Usług Sieciowych, łączy z zainteresowaniami naukowymi w obszarze nowoczesnych metod zbierania i analizy danych w zastosowaniach medycznych. W tym zakresie jest współzałożycielem międzynarodowego konsorcjum centrów obliczeniowych w USA, Europie i w Indiach – ICTBioMed. Obecnie, pełni rolę koordynatora rozwoju oprogramowania na poziomie europejskiego konsorcjum projektowego, projektu GÉANT oraz jest członkiem GÉANT Programme Planning Committee. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji w krajowych i międzynarodowych wydawnictwach i materiałach konferencyjnych.

Cezary Mazurek
Pełnomocnik Dyrektora IChB PAN DS. PCSS