Wydarzenia

Wydarzenia

Demonstracja w ramach projektu GOF 2.0.

29 września 2021 roku na lotnisku w Kąkolewie odbyła się demonstracja w ramach projektu naukowo-badawczego GOF 2.0. Integrated Urban Airspace Validation. Demonstracja polegała na przeprowadzeniu z użyciem Bezzałogowych Statków Powietrznych wielu współbieżnych misji w symulowanym środowisku miejskim przez polskie i zagraniczne zespoły operatorów.

Projekt GOF 2.0 to kontynuacja projektu SESAR JU Gulf of Finland (GOF) U-space, w którym latem 2019 roku z powodzeniem zademonstrowano bezpieczną integrację bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej. Obecny projekt idzie o krok dalej; w ciągu najbliższych dwóch lat przetestuje loty dronów w miejskiej przestrzeni powietrznej. Program, który rozpoczął się w styczniu tego roku, realizowany jest przez konsorcjum składające się z 13 członków w ramach inicjatywy SESAR JU „GOF 2.0 Integrated Urban Airspace Validation” z udziałem PCSS.

W wydarzeniu wzięli udział zagraniczni i krajowi partnerzy konsorcjum wraz ze swoimi platformami latającymi. W lotach uczestniczyła dodatkowo delegacja Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych z własną platformą latającą oraz samolot Aeroklubu Poznańskiego, reprezentujący śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którego wlot w strefę operacji wymagał taktycznego dekonfliktowania z misjami dronowymi.

Odbyte w przestrzeni lotniska w Kąkolewie misje realizowały reprezentatywne scenariusze, których uruchomienie operacyjne w miastach jest przewidziane w bieżącej i kolejnej dekadzie: transport towarów, obserwacja wysokiego i niskiego pułapu, mapowanie obszarów i budynków oraz autonomiczny transport osobowy. Celem projektu i testów jest przetestowanie w praktyce procedur operacyjnych i na tej podstawie wypracowanie wielopoziomowych rekomendacji dla ciał standaryzujących.