Wydarzenia

Wydarzenia

Demonstracje terenowe w ramach Drone Power Hakaton Plus

Po czerwcowej rywalizacji na Targach Poznańskich przyszedł czas na drugą część wydarzenia Drone Power Hakaton Plus. Miała ona miejsce na Lotnisku w Kąkolewie. Wydarzenie otworzył z-ca Dyrektora PCSS Krzysztof Kurowski wraz z Pełnomocnikiem Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych, Panem Dariuszem Werschnerem. Następnie w przestrzeni powietrznej lotniska Kąkolewo odbyły się demonstracje w locie rozwiązań dla trzech wyzwań, które postawiły Grupa Energetyczna ENEA i Miasto Poznań. Swoje rozwiązania w powietrzu zaprezentowały firmy BZB UAS, ENPROM i SPARTAQS. Po zakończeniu części terenowej uczestnicy oraz zaproszeni goście przemieścili się do CBPIO w Poznaniu na prezentacje wyników oblotów oraz warsztaty i dyskusje branżowe, podczas których szukano między innymi najlepszych rozwiązań w zakresie nowo powstających obszarów testowych dla technologii autonomicznych. Spotkanie hybrydowe, w którym wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, PARP, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, wyższych uczelni, akademickich kół naukowych oraz małego i dużego biznesu zakończyło się późnym wieczorem nocnym zwiedzaniem infrastruktury obliczeniowej PCSS.