Zespół

Zespół

Poznaj nasz Zespół

KRZYSZTOF KUROWSKI
Zastępca Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN ds. PCSS

Doktor habilitowany, inżynier w dziedzinie informatyki. Tytuł ten otrzymał na Politechnice Poznańskiej. Zastępca Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN ds. PCSS
Od wielu lat uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, badawczo-rozwojowych w obszarze szeroko pojętych Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) oraz wykorzystania ich w różnych dziedzinach wiedzy. Zdobywał doświadczenie jako research visitor w wielu instytucjach naukowo-badawczych, m.in. University of Queensland, Argonne National Lab, Louisiana State University. Jego zainteresowania badawcze związane są z modelowaniem zaawansowanych aplikacji, problematyką szeregowania i zarządzania zasobami.