Zespół

Zespół

Poznaj nasz Zespół

Od 1999 roku związany zawodowo z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS), a od 2014 roku Prezes Zarządu spółki TechInnowacje, powołanej przez PCSS do komercjalizacji wyników prac B+R oraz świadczenia usług dla biznesu.
Uczestniczył w wielu projektach badawczych i rozwojowych, finansowanych z krajowych i międzynarodowych programów badawczych, ukierunkowanych na opracowanie i wdrożenie usług sieciowych oraz multimedialnych. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się m.in. wokół rozwoju i wdrożeń zaawansowanych usług multimedialnych dla sektora kultury, edukacji, mediów, medycyny i rozrywki. Współtworzył powstanie infrastruktury i usług oraz wdrożenie do eksploatacji platform i systemów w sieci PIONIER, a także koordynował realizację usług na potrzeby m.in. Telewizji Polskiej, ONZ, Komisji Europejskiej, Europejskiej Rady ds. Badań, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także podmiotów z sektora MSP. Zaangażowany w rozwój produktów i usług opartych o wyniki prac B+R oraz laboratoria badawcze, w tym m.in. w obszarze rozpoznawania i transkrypcji mowy dla języka polskiego, usług obliczeniowych, rozwoju, utrzymania i hostingu aplikacji, usług doradczych oraz oferty i usług dla profesjonalnego sektora audiowizualnego, w tym w obszarze filmu, telewizji i digitalizacji zasobów. Pełni funkcję kierownika projektu „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy” w PCSS, którego celem jest stworzenie infrastruktury badawczo-rozwojowej PCSS na lotnisku w Kąkolewie (EPPG), dla rozwoju Bezzałogowych Statków Powietrznych i ich zastosowań w ramach AeroSpaceLab PCSS. Od marca 2020 roku uczestnik prestiżowego programu Executive MBA, prowadzonego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie – jedynego polskiego programu dla menedżerów, notowanego (na #63 pozycji na świecie) w rankingu Financial Times.
Mirosław CZYRNEK
Koordynator ds rozbudowy infrastruktury badawczej AEROSPACELAB