Zespół

Zespół

Poznaj nasz Zespół

Koordynator merytoryczny zespołu AIRbotics, pracuje w PCSS od 11 lat.
Jako absolwent Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, łączy wiedzę na temat systemów cyfrowych i technologii komunikacyjnych z doświadczeniem programisty, głównie języka C++. Był zaangażowany w liczne zadania badawcze związane z przetwarzaniem multimediów w czasie rzeczywistym. Uczestniczył w wielu projektach europejskich, gdzie miał okazję zajmować się zagadnieniami teleobecności, stereoskopii i rzeczywistości rozszerzonej. Koordynuje prace zespołu dronowo-robotycznego, zajmującego się rozwojem bezzałogowych pojazdów autonomicznych. Odpowiada za realizację prac w kilku projektach i inicjatywach badawczych z dziedziny USpace i ATM.
Piotr SZYMANIAK
Koordynator ds. techniczno-organizacyjnych AEROSPACELAB