Wydarzenia

Wydarzenia

Projekt Aerosfera

W maju 2019 roku podczas pikniku lotniczego z okazji stulecia Aeroklubu Poznańskiego, w obecności między innymi Marszałka Województwa Wielkopolskiego, przedstawicieli Wojska Polskiego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz władz lokalnych, zainaugurowany został Projekt Aerosfera, realizowany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe, Politechnikę Poznańską przy wsparciu partnerów gospodarczych – Aeroklubu Poznańskiego oraz firmę LARS. Zakłada on na stworzenie infrastruktury umożliwiającej prowadzenie prac naukowo-badawczo-rozwojowych i powstanie w Kąkolewie centrum nowoczesnych technologii w lotnictwie.

Wśród uruchomionych działań wyróżnić należy przede wszystkim budowę hangaru wraz zapleczem laboratoryjno-badawczym pozwalającym na prowadzenie prac B+R. Równolegle do budowy prowadzone są postępowania przetargowe, których celem jest zakup wyposażenia laboratoriów. 

Znajdzie się w nim nie tylko wyposażenie parku maszynowego do prototypowania rozwiązań mechanicznych ale również specjalistyczne maszyny umożliwiające obróbkę materiałów z włókna węglowego oraz podzespoły do budowy eksperymentalnych platform latających i aparatura pomiarowa. Wszystkie te elementy wraz z przestrzenią testową stanowić będą kompletne rozwiązanie do prac nad nowatorskimi rozwiązaniami usługowymi.

Projekt Aerosfera jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, ze środków Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Liderem projektu jest Politechnika Poznańska, a partnerami gospodarczymi: Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej oraz firma LARS.