Inicjatywy

Nasze inicjatywy

Projekt NAVIHUB, czyli fundament pod Cyfrowe Lotnisko​

Lotnisko w Kąkolewie stało się 25 maja 2019 r. centrum nowoczesnych technologii w obszarze lotnictwa. Podczas uroczystości z okazji 100-lecia Aeroklubu Polskiego w Poznaniu, przedstawiciele trzech instytucji zaprezentowali projekt NAVIHUB – unikalną platformę, skupiającą innowacje w zarządzaniu ruchem lotniczym.

Przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP), Poznańskiego Centrum Superkomputerowo- Sieciowego (PCSS) i Politechniki Poznańskiej (PP) zaprezentowali wspólny projekt, którego celem jest rozwój nowoczesnego lotnictwa w Polsce. Inicjatywa pod nazwą NAVIHUB to platforma łącząca wiedzę, kompetencje oraz doświadczenia instytutów, uczelni, przedsiębiorstw i obiektów lotniczych. Celem NAVIHUB jest tworzenie i testowanie nowoczesnych rozwiązań dla nawigacji i żeglugi powietrznej, które w przyszłości będą wykorzystywane zarówno na funkcjonujących, jak i planowanych lotniskach w Polsce.

“Chcemy wykorzystać ogromne możliwości nowej przestrzeni eksperymentalnej na lotnisku w Kąkolewie, która jest już podłączona do światłowodowej sieci naukowej PIONIER. Dzięki temu otwierają się kolejne obszary zastosowań nowoczesnej infrastruktury obliczeniowej oraz wizualizacyjnej PCSS”.

Polska jest obecnie liderem przygotowań środowiska U-Space wśród państw członkowskich inicjatywy Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES), a w ciągu najbliższych pięciu lat świat czeka rewolucja w transporcie publicznym. Pierwsze loty półautonomicznych platform VTOL, latających na dystansie do 100 km, planowane są już na 2023 r. Dlatego kolejnym krokiem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest nowy projekt – NAVISPOT i NAVILAB, który stworzy warunki bezpieczeństwa oraz infrastrukturalne (lotnisko i laboratoria) dla rozwoju nowej gałęzi gospodarki, a także zapewni Polsce miejsce wśród czołówki na globalnym rynku dronowym.

NAVIHUB to sieć kompetencji, miejsc, urządzeń, doświadczeń, a przede wszystkim partnerów, którym przyświeca wspólny cel: wykorzystanie zgromadzonych indywidualnie kompetencji i wiedzy, by realizować wyjątkowe projekty lotnicze.

W ramach edukacyjnego obszaru NAVIHUB prezes PAŻP i rektor Politechniki Poznańskiej podpisali list intencyjny dot. uruchomienia studiów dualnych. Nowy kierunek, którego uruchomienie planowane jest w październiku 2021 roku, będzie kształcił specjalistów w zarządzaniu ruchem lotniczym. Studenci będą się szkolić na innowacyjnych rozwiązaniach technicznych i technologicznych stosowanych w obszarze zapewniania służb żeglugi powietrznej, zarządzania przestrzenią powietrzną oraz zarządzania systemami bezzałogowymi.

“Dla uczelni i naszych studentów jest to bardzo ważne porozumienie, bo kreuje studia o charakterze dualnym, w których za część praktyczną odpowiada nasz partner, czyli PAŻP, a za część teoretyczną odpowiada Politechnika Poznańska wspólnie z PAŻP. Liczymy na to, że wśród naszych absolwentów znajdą się kompetentne osoby, które znajdą zatrudnienie w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej”.

NAVI oznacza nowoczesne rozwiązania dla nawigacji lotniczej i żeglugi powietrznej – fundamentu każdego rodzaju lotnictwa. HUB to sieć organizacji, którym zależy na tym, by latanie było bezpieczne i nowoczesne.

Niemałą rolę w projekcie będzie odgrywało Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS)  dostarczając zaawansowane technologie sieciowe i superkomputerowe oraz kompetencje i doświadczenie, pozwalające realizować i testować złożone lotnicze i powietrzne scenariusze naukowo-badawcze w cyfrowym środowisku z dużym wolumenem danych  i algorytmów sztucznej inteligencji (AI).